Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip ประเภทของรายวิชา

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของadmin srp
ประกาศเรื่องการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ครูกิติมา
โดย admin srp - Sunday, 20 July 2014, 06:23PM
 
เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการ Login เข้าสู่ระะบบบทเรียนออนไลน์ครูกิติมา
ขณะนี้ครูได้แก้ปัญหาแล้วและขอความร่วมมือกับนักเรียนทุกคนสมัครสมาชิกใหม่ แต่ต้องใช้ ชื่อผู้ใช้เดิม เพื่อให้เรียกใช้ข้อมูลที่นักเรียนเคยทำไว้ทั้งหมด และกรอกรายละเอียดอื่นๆให้ เหมือนเดิมด้วยนะคะ
ช่องชื่อ ให้ใส่ คำนำหน้า ชื่อ และ สกุล เช่น นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
ช่องที่ให้กรอกนามสกุล ให้ใส่ ห้อง+ปี+เลขที่ เช่น 2015701 หมายถึงห้อง 2/1 ปี 57 เลขที่ 1


ประเภทของรายวิชา


ประเภทของรายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ปรับพื้นฐาน ม.1บทคัดย่อ
 ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ง 22202 ตารางทำงานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยีบทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3
 ง 23203 การสร้างงาน Animation ภาค 1/2557บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ง 31102 การออกแบบและเทคโนโลยี
 ว 30282 เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 ง 31242 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
 ง 31241 การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ง 32244 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ ภาค 1/2557บทคัดย่อ
 ง 32241 การสร้างงานมัลติมีเดียบทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6/12
ผลงานวิชาการ 
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 การจัดการศึกษาร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี
 การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบห้องเรียนไฮเทค
 Microsoft Teacher Award
 บทความการนำ ICTมาใช้ในโรงเรียน
 Best Practice
 วิทยานิพนธ์
 ผลงานวิชาการ คศ 3
 งานวิจัยในชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์สำหรับครู 
 การสร้างข้อสอบออนไลน์
 การวิเคราะห์ข้อสอบ
คอมพิวเตอร์ทั่วไป 
 พื้นฐานการใช้โปรแกรม GSP
 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา MSWLogo
 การใช้โปรแกรม Swish
รายวิชาที่เรียนแล้ว 
  ง 32244 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 IS 30202 การสื่อสารและนำเสนอ(โครงงานคอมพิวเตอร์) ปี 55 ม.5/10-11
 ง 32244 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ ม.5/10,11,12 ปี 2555
 ง 32244 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ 2554 ม.5/12
ความรู้ทั่วไป 
 ข้อสอบโอเน็ตวิชาการงานอาชีพ

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 วันนี้ Thursday, 19 April 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip FBSkip เข้าสู่ระบบSkip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

  • 20Jul, 18:23
    admin srp
    ประกาศเรื่องการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ครูกิติมา เพิ่มเติม...
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip สื่อการสอน

สื่อการสอน